Baana Taloyhtiösivut →

Osakerekisteröinti

Osakas merkitään taloyhtiön osakeluetteloon, kun selvitys omistusoikeudesta on tehty. Lisäksi on esitettävä selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta. Asiakirjojen toimittaminen isännöitsijätoimistoon on osakkaan vastuulla.

Osakerekisteröinti edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Osakerekisteröintiä varten osakkaan on toimitettava sähköiset kopiot seuraavista asiakirjoista:

Tavanomainen kauppa

 • Osakekirja siirtomerkinnöin (osakekirjassa on oltava katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 • Kauppakirja
 • Joko verottajan leimalla tai välittäjän kuittauksella vahvistettu ilmoitus varainsiirtoverosta tai verottajan todistus varainsiirtoverosta
 • Valtakirjat mahdollisilta yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus kauppaan, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteinen koti

Jakamaton kuolinpesä

 • Osakekirja, jolla todennetaan, että osakekirja on kuolinpesän hallinnassa
 • Perukirja
 • Sukuselvitys, mikäli perukirjaa ei ole viranomaisella tarkistettu (lisätietoa Digi- ja väestötietovirastolta (ent. Väestörekisterikeskus ja maistraatti)

Perinnönjako

 • Perukirja
 • Sukuselvitys, mikäli perukirjaa ei ole viranomaisella tarkistettu
 • Perinnön jakokirja
 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden osalta selvitys varainsiirtoveron maksamisesta

Testamentti

 • Perukirja
 • Sukuselvitys, mikäli perukirjaa ei ole viranomaisella tarkistettu
 • Testamentti kokonaisuudessaan (sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta, testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset)
 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden osalta selvitys varainsiirtoveron maksamisesta

Avioero ja ositus

 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Osituskirja
 • Varainsiirtoverolaskelma, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Lahja

 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Lahjakirja
 • Virkatodistus (josta selviää, onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton)
 • Valtakirjat mahdollisilta yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteinen koti

Vaihto

 • Vaihtokirja
 • Osakekirja siirtomerkintöineen
 • Varainsiirtoveron ilmoitusosa
 • Valtakirjat mahdollisilta yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteinen koti

Isännöitsijätoimisto ei tarkasta onko lahja- tai perintöverot maksettu. Mahdollinen verojen maksamisen laiminlyönti ei vaikuta osakeluettelomerkinnän tekemiseen.

Isännöitsijä ei tee siirtomerkintöjä osakekirjoihin, vaan toteaa, että osakekirjassa on katkeamaton siirtomerkintöjen sarja.

Kaikki vaadittavat dokumentit on esitettävä isännöitsijälle kokonaisuudessaan, eikä niistä saa peittää osia.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt niiden käytön.